Cập nhật COVID-19

Hạn chế du lịch mới nhất

Theo các nhiệm vụ của chính phủ liên quan đến COVID-19, quán bar, trung tâm thể dục và hồ bơi của khách sạn đã tạm thời bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Dịch vụ ăn uống được lấy và đi ăn sáng mà không có dịch vụ ăn uống PM và trung tâm kinh doanh vẫn mở. Sự sẵn có cho đặt phòng bị giới hạn trong việc đặt hoặc chấp nhận đặt phòng mới hoặc đặt chỗ từ hoặc cho các cá nhân cư trú hoặc đi từ bất kỳ quốc gia, tiểu bang, đô thị hoặc khu vực địa lý khác phải tuân theo hoặc được xác định trong tư vấn du lịch CDC hoặc thông báo CDC khác như một địa điểm với việc truyền tải cộng đồng rộng rãi COVID-19, bao gồm Khu vực Tri-State (bao gồm các bang New York, New Jersey và Connecticut), theo đơn đặt hàng của chính phủ và giới hạn thời gian lưu trú tối thiểu áp dụng cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2020.
Để biết thêm thông tin về các đơn đặt hàng của chính phủ, bạn có thể xem lệnh điều hành TẠI ĐÂY