COVID-19 Mga Update

Pinakabagong Paghihigpit sa Paglalakbay

Kaugnay ng mga mandato ng gobyerno na may kaugnayan sa COVID-19, ang bar, fitness center, at pool ng hotel ay pansamantalang nasuspinde hanggang sa karagdagang paunawa. Ang serbisyo sa pagkain ay grab at pupunta para sa agahan lamang na walang PM na serbisyo sa pagkain at nananatiling bukas ang sentro ng negosyo. Ang pagkakaroon ng reserbasyon sa silid ay limitado sa paggawa o pagtanggap ng mga bagong reserbasyon o booking mula o para sa mga indibidwal na naninirahan o naglalakbay mula sa anumang bansa, estado, munisipalidad, o iba pang lugar na pang-heograpiya na sakop sa o kinilala sa isang tagapayo sa paglalakbay ng CDC o iba pang mga paunawa ng CDC bilang isang lokasyon na may malawak na paghahatid ng komunidad ng COVID-19, upang isama ang Tri-State Area (na binubuo ng Estado ng New York, New Jersey at Connecticut), bawat order ng gobyerno at pinakamababang haba ng mga paghihigpit sa pamamalagi ay nalalapat hanggang Mayo 1, 2020.
Para sa karagdagang impormasyon sa mga order ng gobyerno, maaari mong tingnan ang executive order DITO